• 20180426_lifestyle_miami_0090-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0113-Recovered.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0148-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0423-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0448-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0518-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0745-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1007-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0651-Edit-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0573-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_0874-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1071-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1181-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1256-Edit-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1330-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1664-Edit-2.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1801-Edit-Edit.jpg
 • 20180426_lifestyle_miami_1987-Edit-Edit-Edit.jpg

When in Miami

Lifestyle fashion editorial shoot at SLS hotel in Miami Beach

Editorial I - Miami in style